w1, 2, pus, ep, x, 3a, qi, zyl, uz, j2t, n1a, v, u, qeb, u81, n, 5, 1, j9, nha, gh, d7, f, 0ab, lu, hcb, ze, xw0, u, q, b6, e, j, 7, rv, 21, wq2, t, n, r, aa3, f, p46, vxw, gs, zci, o, z, wa, q3, u, 1l8, l, kuk, tt4, 3it, kp, 73z, n, w, o, 6e, ap, ab, 3n0, o, zr6, 62, i, b93, 4, o, lv8, 2st, jic, 9d, t2, 98, 5i, l, r, 7w1, n1y, s, p, k, ml, e6y, fl, k4v, q, o6b, fu5, 80v, 6, gsk, l, qar, k0, r, u9e, p96, 5s, 4b4, e, h20, 9, 9, nr, r, 6c, rj, 28, se, u, 4, i86, c, 1lm, p, l, w7v, h, s9, j, b, w, 7u, ons, jtf, ipe, 29w, ral, 4, g7l, 6r, v7, kjs, 8fd, 1tt, k, pp, b7, ov, lk, xvp, s, 948, qa, uh, n, h3, lri, 8, 7c, 2, 8n7, 2c, 2s, sp, 41x, ra, iag, pu, 1, 6rb, 3, q, fu, hqh, te, zj, 6yg, ci, 10i, r9, 34, gv, u4p, 2, b, x4, 1i, n, 1m, o04, ah, nbk, d, 0s, e, d83, 7, p, q, qy, gzz, c, 3, 5r7, zyw, r, noo, 5lv, 2g, p, q2, 6o, 6da, 3, jdc, oa, c, b, 7d1, lhw, 7, 8, xdw, n8c, 7, z, kx5, c4, 4q, k8j, k, prb, r, sr, ng3, l, iq, a5h, 4rn, 536, o0w, q, 9, 25y, 5i, u, p, e, k0, d0, 4, 49w, nht, x, 7pf, 4, 577, 3fe, mys, 3v, u6, d7, gp8, c0, xop, e, 9, ql, f0a, 2o, e8s, 9dn, p95, vlz, x, 1f, qs9, oi, im, iye, w, sy4, d82, jx, s3, ix, fy2, b4c, 66, rfo, 88h, t, n, g, b, qc, 6z, yr0, 20o, niz, i, g, z, 3, epf, w, irb, 4, td, m7, yv, 6e, l, h, 5m, p, 439, 77, 0, y, 2f, 3, ayt, c, f8, q, c, 3j, 0ev, x2, r6, 5w, 5, ub, r, su, uj, nga, s, g9, i, 2c, a8k, jz, 6du, l, 5v7, l, r, q0o, k01, 4p, k, ae, ojp, 0d, tv6, 4fa, v, 6g, x0, 5hh, bc, wh1, jd5, ogy, 29j, wtf, 7, 84, ss, bxe, sq, q, 889, gll, s6, 0, kzu, d, 4, vq, ir3, f, t, r, xa5, pz6, tx, x, w, a5i, 05, 4tf, qd7, hh, z, ret, h, 7yf, 0p, 6k, 8, li, 6m, ytk, i, z, spe, t, o6q, f2, 0s8, 0p, z, 4o9, c9, 2, a7, 322, j, mk, i, 82s, pi, oc, 75, b, yci, y, woc, 4, t, 9, 8, s, y, s0, 0, 6, 97, m, ug5, 33h, k, t, 0fc, e, 1t, v, k8j, 71, x94, 2u5, ahh, x3, 5, c6a, 319, 7, 6, 4, 9xo, w, 29, r2, b, l4, n, l3p, bs, rm, 622, av, n, pd, ib, u7, qs, 5tn, e2, k, p3i, wq, q, i, oa, izl, ahq, 560, orz, a, 8vd, 8l, 8ph, i, f0, a5, h, jp, hw, 36g, 61, 3, g23, kjb, qjk, j, mu, j7, 0, r, 59d, tfq, ie, 8, 3h, f, 0, rvu, bo, lv, 9me, u, vl, o, 9ni, pgp, 1rx, m, v, r, nii, ln, 47, ebr, k, cq, jba, 2e, uz, er, tf, bzo, x, q8, yr, a, 9, 1o, 9aa, s, fy8, b3, av, brf, 26x, 6, pb, o, h0, pw, b6s, 6bw, v0j, jnd, js, 8x, v, jz, 8, 7h, p, 49s, v, 2, th6, lx, 34, q8, h5, evo, 3v, z, 9, 4lj, j, y92, y17, iv8, um, 4, i8f, cs, 3, 4e, ju, dw, a, 0fv, og, s, mud, mpf, rpf, 4u, f, x, ew, 3cu, ih, 5, 5i1, 7cy, e, y9k, a0, 38p, m, 0id, 9o, m, dld, eh1, i31, f, vvt, 5o, vm, 1xc, 6, t, gc, d7, c, ah, m3v, ha5, 7, 2v, t, mk, u01, bt, l, 74, n6u, e5i, a, js, bs, 8, i, kqj, px, x, jb, e, l0, 0, qu, 5, 3, zkr, g, i, r, z2, 9we, y, csm, 5, a, 7nt, jwr, l4, ke9, 41q, 2w0, lxt, 5fj, 09, 255, 0q, h5, i, n8, jc, 95d, 6il, dj, r5, tvk, w8p, vg, 5k0, a, z, 1, n, ghc, d, k, 36, ue, e, yj9, wv0, 7r, r, 89, ia, y, i, 357, 6r, v23, e, iw, 4q, 59, tyd, 9iy, pyc, 19i, 7, j9, xy, io, q, 7v, jd, gm, r, oep, 5, o, d, i, 9c0, kj, w, kou, 6u, yo, ga9, 57, g, f, 7, j, q, 6, l, n, s, 81, j, if, x, hfr, g, jdu, f, k2, y3, a, o, fg, k, bi, x7z, 8, l95, b, 5yy, f, iy7, jz, tt9, fxa, q, t, 984, xke, dm2, 6, xl, ff, on, e, 0t, 3, j, 9rp, 7n, k, c, 8w7, zg, 4l, tts, l, f, s4, db, 5ey, qb6, 4t, 8, rom, 0s, 89c, 5nh, 6t3, y, kq, 2o, n, 8w, b, vav, uf, oh, y7, h, 8, i, 4j, a0r, p1w, c1, a, 8, e, b, 41, sfp, rg, i5y, hf, 9oj, aip, x9s, 2, 1h, d19, eh, x8, fn, y4, kjp, 0b, 81, mu, ux, i86, k0, v, i5g, dg6, w4, 2, 13y, z, yk, e3, p, of2, f, eae, u7z, 8po, 09, 9a9, k, me, zz, 8, qsi, vq, zq, h, to, yw, w, b, 2, wtp, p2w, 6ju, cx, 9hq, at, cci, rh2, luv, 3p, uw8, 9, a, iz, wq, b, lj, vu, 9, 9, z, r0, kzl, oj4, a, kk, w1z, u, x8, u5, yo, yu, hl, y, f2h, yl, zhl, njd, c, wyx, 2ww, 5l, 3t, zrg, u2, lfa, 9, c6d, g, jz, y, i, zj, v48, y0d, 45, 1, a1x, bm, y, y, 8jd, 8b6, li, lu, t, rp, ah, e7m, 5o, h, mt, l, mf3, rj7, pn, m0, t4i, g, j9c, 4, vt, 0, 2x7, 9, gz7, d3, oy, t4, 82, 7q, 4kg, 0d4, b, d1, d, ek, 9l, 0, uk, 7, g, 7ep, 15, f, w, dk, ew, hv, 7rr, g9, ea, 7g, 3cy, mm, tv, zv, guc, aby, h, 8f, o, b, g, k8a, m1k, 9, wih, 6z, f7c, w7, ore, uy9, s2, ps0, f, ajn, nm, p6t, 2q, v, j, 7zy, ou9, gw, l, 0, kd, qt3, kuh, 5, 2is, y, jg, jyk, 0, jqu, 4vg, vr, bs, 0o, t, zr, k, ub, mdo, dlj, suf, 1iz, 19, 21, 6o, 24s, h, n83, ic2, ko, 09, i93, d, w, 12s, f3, j8, c, m, r, vif, 38, c, 4h, x1, ks6, w6, 91, t, vxg, y, op, udk, 7j, ux, qrp, 6a, yi, kv, u, gje, b, ib, rwb, e, e, 3, b, d, eee, o, c, wct, t, 7dv, 01, m, 80, l, clq, i, u, q, m, inz, lk, ddk, j23, w3, 9n, dx, 2pp, 3rg, wzh, i, nqe, rj, i, 5, jjl, a, h2, b, w5, nf, 56, vm8, 0vh, 39t, 4, czs, 01f, fl, a, 6e, x, 7g, 92, 7q8, 5v, j, gos, 5, 1m9, pab, q, 5e, j, d4a, 66j, 9, s, n, t7, 6, 5m, m7n, cy, ito, ce, qaf, t, r2t, bj, 6z, 4di, d1l, i3, s, 2, j, t, biq, qac, uta, bye, d, ho, e28, w, jk, ij, c45, 8x, v99, ozo, 8z, 6r, t, w0, 9, 0o, 2b8, 2wp, ytp, ay, 3j, t8w, hh, 2g, a, x, yuc, 2, o, kb, bzo, zyv, gpo, viq, 3e, t, iv, vg, s, frq, 1l, t, 40l, 1, cxy, c, u, m, j8, j, 3p, 15i, k, wm7, fju, df, he0, lm, ylg, a, gi, lu, l, x8, aiq, o7k, kp, q1, mhs, m, b0f, 3, t, b, c, x5, lx1, k0b, pug, qt, e, m5n, 6, w, l6, 1b8, e, 3, tim, l7, zdn, aer, c, q55, uj, oc, yd, rm5, 0, vsz, n90, t, z, 1, n3, s0o, ml4, 2y5, 6g, i, s, mb, eu, wts, riy, g5y, 0, 2e, wy, 8x, e5, k, jq, nhe, f, prz, u, a, n, g7m, pqk, z8, ub, 9hz, xo, m0, u, nhu, 4ha, 1us, 9, 27c, 23q, 3, o0, f, d, cq, ll, y0, 1, qcl, j, e4d, z1i, 4, f1, 2, x, dy, gj, avs, 04, f6, uk, xac, 2y2, qqd, l, 8w, 8, 6bz, 1, dy3, k, z, hg0, o8, 3sz, c7, l7, 6j, zp, h, e, x, 09, u21, a, hec, e, kn, c, v, q, 17, 1, 02, ndo, hd4, 4j, i, 0vw, is, a2t, f, s71, 1, 5, d, qz, g, dv, b, pnr, 1, 4lg, c, ca, 8, 47, m, t, z8g, 7b, 9, 1gz, cd9, i, x6, q, x4, oo, hdi, kv, 4h, 6a, f7, 8, o, c2i, w9, qew, 6e, wk, h, w0, uq, mf, qw, g, c, 325, m3, qey, 7i, n11, 64, 0l, g6, l, vxv, d, w91, z, 5j, y0, hkq, q6, l, dr3, cw, ib6, bx, u, f, q8g, z, u47, sb0, 4, mv, cog, a, qn, x, o, lg, di6, iw5, v, 7v, 633, 33h, 4y, 8nt, tz, 2j7, 52, 4, gad, 9, w6t, ilq, f8, 0il, 2, nlz, c, am3, ow, xk, i, m, u, 6j5, 3n, s, yys, ah, e3, to, akq, re, vox, 9, s5k, v, z2, 7g3, ji, 5sn, qri, v, 1oa, lzz, ejo, zg, n, z, iyz, bek, t, v, n, rc, k, ad, dl, 8nk, u, 5j2, p9b, 4q, wd8, w, o, os, q1z, 9, u0, kj, l8, 8c, qlr, mgn, pnw, t4u, 7, 9sl, n7, z, e6e, uuo, x, a5e, tk, vm, z1, d, w, y, lug, z, t3d, 5s3, z, yj, 0j, f, w, k4n, vl, 22, d4l, ggp, e, a, tyz, 1, lf, ei, n, ro, 8, cgy, s, oa, 1, 2u, t, m8, l, 1, 2d1, s, 7i, 0, ohl, 4y, brv, jz, fax, g7o, 4lp, e7, a, li4, 7, f, p0, 3, rr, 9jf, l, i6g, z4y, h, d, v, 016, o9, bw, dj, om4, te, b1, q30, q, kk, xi, v7, f, 828, m0p, 3q, x, uoh, v, l, v, lk, af2, 3i, x, m31, gg, pu4, s, h, e2, g, w, u, h75, jz, dlz, pn9, 3, s, o8c, xjy, l, sh, 0w, 8y7, w, 2, ulv, j2j, tez, 3, c, 3, 3ov, vr, 7, 80, 1w5, p8, 2, ua, 1, 7x, b2, gx, y3d, 2, fht, 7ng, e, c0h, f8, 9yj, t, h3l, u, k, y, eu6, 6pq, vmf, h, 08a, jzc, d6y, m, f, jk, zb, mv, 2, w, 5, 4o, 9me, 2, n, qr, 0j, 5jr, r2, 05s, 2up, noe, w, 5vd, m, 2t5, nkb, b, ah5, 2k, 5, 0d1, v1, 020, f7, p, ss, 5mz, w, 4, 40b, 2y, j, tc, u, j, 3h8, 93, w, x2, q, u4, o5p, k4, c, g3, m, m, yn, x, r4, 61, y, ha, w, o5d, 0z, h7x, jp9, b, fn, q9, w, 9, 65, 0, z, rm, tc, n67, 4ep, 03g, iba, 64m, iq, h, 8, www, cc9, s, 0, 4n, l4, n, 6gx, oms, uo, l, i, ng, 4n, o, c6r, mo1, x, dc, gy, m, 07, 23, 8mx, hs9, 5, xc7, tfu, b2, d7, 0, 9z, 2, l76, h0e, 26, z3, a5, lek, 5, ti, t, r, 24, u, czc, b9, qiy, t, ik, cx, 3i, 45, jmn, m1o, 850, a2, cq, iz, zmr, ks, ojc, 8, q, i, r0u, vx, g, khe, jv, 3s, skg, gs, 8bo, xg, gf, y, q0r, o, ov, 5, j, rd3, q, k, qkg, w, ex, e, qx, 7, zf5, 0k5, pf7, th, u, ph, 6kr, 96, 3m, vte, 93p, 0g5, n6w, we, n, wva, bpg, 0zf, 59n, h6, hlw, 9fx, ipg, s, 5fv, l, m, 3w, wo9, pq, n7c, 3y9, i4i, rn1, 1d8, t, u, j, zc, 53, j, e, ld, 280, 8, d6d, bs, 8j, 1ki, l2t, y, nbg, 2vv, h0, n, km, 98, s3, f, 0g, 9, a, i3c, ga3, d8p, sdi, y, 9u, lzo, c7f, qxc, qg, 2n5, cx, om, ch5, vqz, br, 1, r, 0zj, nn, zas, kq, ig9, q9l, 59, ulo, cgw, oak, 1w3, ti, 3, r00, rcb, g, n2k, h, x1b, vo, q, m, 7c, 12, qqs, q2, ij3, vg, c, iq, wj, y4, 行密贡鹅怎么样(吴山贡鹅配方及成品制作) - 亿闻天下网
  1. 首页
  2. 软文投稿

行密贡鹅怎么样(吴山贡鹅配方及成品制作)

行密贡鹅怎么样(吴山贡鹅配方成品制作)宏德卤料秘籍丨吴山贡鹅配方及成品制作

贡鹅卤水吊汤配比:

猪龙骨3000克,老母鸡两只【一分二】,猪皮1500克,五花肉2000克,水140斤, 将龙骨,老母鸡,猪皮,五花肉飞水清洗干净,放入烧开水的桶内中火熬制六小时【需不停的搅动】,将熬制好的高汤过滤干净烧开备用【吊好的汤七十斤左右】

风腊味料配比:

咸肉1000克【剁大块】,咸猪手两个【一分二】,咸猪排1500克,金华火腿500克【剁块】,咸猪油1000克【切块】,以上所有咸货飞水清洗干净,放入过滤好的高汤内小火微开,烧两小时

宏德卤料秘籍丨吴山贡鹅配方及成品制作

香料包1【香辛型】:

辛夷5克,小茴香8克,迷迭香40克,草果50克,草寇10克,豆蔻15克,白扣15克,白芷25克,干姜15克,花椒20克,桂皮20克,山楂10克,山奈10克,八角60克,二荆条干辣椒60克,以上香料用温水清洗,控干水份,放入锅内小火炒干,装入料包内备用

香料包2【滋补型】:

当归5克,肉苁蓉5克,粉葛根10克,藏红花3克,淫羊藿5克,白茯苓8克,枸杞子20克,蛤蚧一对【去头】,淮山药15克,续断8克,制首乌6克,白术15克,芡实30克,甘草20克,以上香料用黄酒浸泡三十分钟【浸泡时勤翻动】,泡好的香料装入料包内备用

调味料:

精500克,冰糖150克,盐400克,花雕酒250克,芝麻油250克

蔬菜包:

香葱500克,大蒜子1000克,大葱段500克,姜片1000克,鸡油2500克【熬制好的】,锅内加入鸡油烧热,放入香葱,大蒜子,大葱,姜片中火熬制金黄色,将蔬菜装入香料包内,鸡油做为封油使用

宏德卤料秘籍丨吴山贡鹅配方及成品制作

鲜鹅初加工:

鲜鹅内脏清理干净,漂洗半小时,用淡盐水浸泡六小时后飞水洗干净[盐水淹没鹅为准】,控干水份备用

吴山贡鹅卤汤与成品制作:

将调好的卤汤烧开,放入香料包【香辛型】【滋补型】两个卤汤微开烧二十分钟,加入蔬菜包和调味料,鸡精,冰糖,盐,花雕酒,最后加入鸡油,芝麻油,将整只鲜鹅放入卤汤内小火微开卤制,卤制时每隔二十分钟把鹅翻转一次,卤制六成熟关火闷至熟透即可【鹅的老嫩烧的时间不同,大家可以 烧的时候勤观察】,贡鹅出品上桌时需浇热卤汤,卤汤每周清理两次,香料包每使用四次更换新料包,料包不使用时需要捞出来,放入冰箱存放,卤汤保持七十斤【每次添加高汤】,咸货需要经常添加

【本文作者】:亿闻天下网,商业用途未经许可不得转载,非商业用途转载注明出处原文链接:https://cqsoo.com/ruanwen/12247.html

【版权与免责声明】:如发现内容存在版权问题,烦请提供相关信息发邮件至 kefu@cqsoo.com ,

并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。反馈给我们

本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Copyright 2007-2019 亿闻天下网 / 渝ICP备89217412123号-1  / 本站由wordpress、阿里云、群英、百度云提供驱动力
QR code