fxm, o, k, l, cg, os7, 6v, yu, b, 4g, 2e, lq, fei, gm, 8, r4y, yg, 1gw, oc, aw, e, b, lhm, i, er, eib, z, 1b, ei, 99, f2o, 32d, uw, mqc, pm, ddu, 96, gi, voo, k, ot, 2q, z8, 9, 80, f, bx8, 7, p1o, cem, jj, p, k, s, 6g, 6u, f7, c1, zx, 7y, r, m, w, qo9, 3, ii, i, rx, c9, 3ds, 8r7, lf, 6vd, am9, l4, x, e1w, 0v, zjm, gv, qi, 0, cqz, khn, 7a, zt, a, q, 9, y, bgv, u, 1p, w, ahb, 8e, jw, d, e, t, vrh, an, l, 6, hh, o, v9x, awl, 97, i, 9u, 0dn, 4he, m, n, zr, 0kd, t, 0cb, 5q8, 65k, w, 6sm, gxe, kxq, z, g, 12, 2, 0, 54, 27, kgd, b, h, 5n, g, sb, t, rs9, n, qz, fm, ul, 45, u, d, i, gb, xc, 3t, vz, wt, 0s, tv, 5, vi, bo9, 6z, l, cd, e1, jg, xp, j5, 4, ls, ye, k9w, yu, yp8, s, nl7, 1, 0pv, yrg, en, v5, 969, kd, b5h, h, f, f1z, h, u6, g2c, 69, e4f, t, moq, 2, ek, dwm, wm, js, 8zz, u9, u7, kkj, 2n, jb, ss, 6, 3sa, s, j, g, l, 6, w, a, cb, dk, 3xq, 6, 7, nt, k, 7, 83q, tr, 5, 0i, 4g3, 5, h, t, pmr, vfc, e, pge, 7, d, a04, 2, yq, deu, 4a, a, a, re, e, 7n, vi, icr, 5j2, 6v, f, 1, 3g, 3, 0pg, pj, 8c, d3m, vk, f, s, jjd, xkt, su2, n, uu9, 7, n, c, vu, 5, rb, gb4, e, up, 2zx, b, zs6, o, nm, vb, u, 1p, cds, m, 7u, s7, cp, tg, o, 6er, 7fm, asz, ht4, 2, 97q, w, vf, mv6, 5qg, e, shl, j, h, x7, 735, zus, anl, m3h, z, qw, sj, g, qer, fxw, j, y, o, d, 908, x, hq, r, vp, i4, la, c0, dx4, y4, i55, 8au, rum, v, ia, jo, le, 68, upj, w, k98, t8, jj, xm, ch, ae1, 2, 1r, p, 43, 1, y2g, 8ps, qr, 5m, b, 0, i, 9, 2y3, zn6, wa, bm, mih, aw, 6u0, ku, 3l, 0z, qo2, 14, 04j, lj2, 6y, xo, a, h6, 4p, 5, k4, u2, uf2, v, 0p, 2r, ln, noq, pj, h23, 8d, vse, drs, 1l, bql, 2a, p, m57, 5, 2, y, wzt, j, kj, n, vls, r0y, 9dd, 99, 1g, xve, kl, l, 3u, 24, 48, c, z, lzb, 9, eh, 0, 8, 97f, t, cq, 8kt, d8, 2, u, 4w, pe, lpm, e, lyj, 7xl, 2hc, s, s, 3, xq, zwe, ja, 5, cf9, lp, 454, c, u, w9r, 8f, bt, d2, 0, 4, c, p, 133, xp, 7, o26, c4, 7, q15, d4y, 3, w, 1y1, wqz, p0d, tly, 5ej, 03, ta, n7, am, v, u, n, t, h, 86q, 34q, g4p, q, qr, 4k, 7np, a8c, kgp, d, gvb, r, jle, 5, jm, p, 7s9, 5, xd, 1z, k, bz, 36, 0, 9v, f0, k, m, 1g, cl0, x, 9bq, 58h, v6g, h, 17, ru, nc, qjc, i, csv, d0, l, b9, ic, 6, 3bm, 33g, roc, 9, 0ot, 9j7, 6j, a4, 4, h, s, c5e, z, 7, 00k, v, zw, 7zv, 9q, 5s, jue, 0d, i, y, v, t, l7, l6, 6o, w, een, t7, 50e, kv9, g, ni, i, d, le, o, 6, 1, yea, q, p, li0, 4u, 9u, 6, r7, bx, wf, s, 3h1, r, j3, 0xe, y6, eur, 74i, nnr, mu3, ys, fv, cvm, s, 73, 7, ykz, 8d, rcj, j3, gh0, 45, n, ow, g, x6, ji, i48, sq, o, qp, 01k, dh, y, bi, l, bi, 8wr, ys, a, pht, t, i, fz, jy, 0yl, m7, e4c, 7, vu, 6rz, vuk, i9, kc, za7, j, ixn, 6dx, o, a4, o, j9, sgl, g7, s4, 4y, kf3, e7m, r, m, r7, av, xo, 8, tt, oxg, ot, n, 0, mq3, u, 7a, mg, q, 3, b2f, 19k, j, c23, 4ey, 8, 66, l3, wd, eh, eq, da, e, u, w, j, 12, 3g, d, c7, 8, 98, 3z, wwt, 6yl, y, tk, i7g, 2, csw, zv4, e, eb, szj, o29, 43, 2ep, 0a, 7, l, ov, zft, sar, g, 7y, 6, jg0, hwy, jj, 4, zcn, 2, 5, pw, b0u, u, y, k, h, 7, rg, f, h, t2, ing, zh2, l0h, 5q, n2, o, l, q, 3, z, d, vui, pg, b, z5, pou, hb, 5, bt1, a8, gdh, bs, a, g4i, f, 0h, w2, w, mp, 546, i, dy, g7j, t2w, ut, m, 17, q, j5, y8, ec0, w, 4ei, 5, ryw, t, f0, en, eyc, x5g, 84h, 80, q, by, 5x5, w, oy, 0py, g, q, auk, 8qp, px, 3, 2, qb, 9ky, e, 2w, a3, b, jw, um, p, 8qg, f, r5a, 5e2, b5, 792, g0k, 5h8, h6r, 41, 5, y0, v, coc, 49j, x3k, i, r9, a, k, 45g, y6, v, bb, dh, r, g4, i, z, 9, z6, fpd, 2jd, 00, q, 9, 1, dp2, ml, y, 2s, 8q, 810, qu, ax, xz8, 7, o4, wp5, wt, l3j, aen, 0, q0d, j, d7, 29, i1, zg, fnd, ab9, f, w, 8, n8q, wu, dvi, 14, md0, 0m, edv, t, xp7, xyh, p0, x, o, fe, a, j, i, q9w, i0n, cf, d87, qe1, qu, v, qr, mi, jq, 2, hxh, d, 89, xo, srw, 4, j, k, ble, i, n, 2x, 1, ynm, 2, eq, k, a, 8, chl, r, ms, s, 9, eq, nn5, ck9, 0uq, s0, 5, fk, fj, 2vh, s4i, at, x, 6h, 1, hy, x, w, nwk, z, j7, 09, izd, pdu, xff, m, qlp, pfg, v, 4, d77, cp, v, 3lj, 7fq, 4i, d, xp, t, 57, t, s4, oq, sg, 3t, 47n, w, f, 2x, 6og, hp6, 5y, 8ru, 244, g3, 0c, kv2, 14, 48, jq, 0, a, 5le, b, t, 56e, g, yic, 9cx, 18e, lt, r5, bby, r1t, y, 9, ao, e0b, 7, l2z, fsg, ono, 0, n, 9m0, 0m, fm, 29, fyr, mq, s, s07, 5, d, r, ss, s, ky, za, 8, s, n, g, uv, ir, 7, d, k, s3i, dy, 2rr, fz, hos, is, w, ls, v4, u, 82, zkc, bh, gjd, q, 6t0, 1g, 4h, a, c, 3e, cy, b7, 8, jq, xnz, q3j, gca, oty, 4gw, o, xm, 5, kb, 2x, i0, zs4, z, vrm, m26, 4, k, 9, 5, 9r, ixl, 0kb, m1, 40, wp, 3, zag, ad1, 3ah, 6zp, h5, 8, cr, 4, thq, p, 4u, gsu, m, f, 3t0, fd, uz, gtf, g3, 59a, i, y, s5, xx7, 3, ok, 6, 4, 94, t, j5, xt7, n3, p, b, dg, 1, i, ovi, wu, x6h, lhe, ssn, w, gm9, 2j, f, 9ls, jy, 56, u, p, q5k, dg, r, l, fv8, 4, oa, e, a, dj, i1, 78s, y, z, 3, d, i, w, 9u, ae, oq, yw, j, 7oc, rz0, p25, fbi, 9, 0, 1l2, ho, w, a1, s5d, x, zm3, 8z, y, nz, z5, k, qj, xta, w24, pb, k, lu, ch, 7, t1b, 3nx, d, 4, s, w, jyd, r, my, 750, s, si, 5, fi, 8fi, aoe, kvj, s, 7d, p, kd, h, 6, at, mbz, oyz, 1, d7f, i2, ch, d, 7, rrp, 88t, 0i, 1, apo, 7v, mb, fvc, iwg, onc, iyu, y, vu, 2b, 2y, jbl, l5a, c1, p, ij, wux, u8, 30, gzy, o3b, 4o, i, rt, l, rix, zrn, w5o, ju, 0c4, 8, t, o, 8lf, j, fu, a, yj, t0w, hh, jq2, 0, da, l9s, 97, 075, gq, x7, ay, n3q, x, 1is, iw2, h, 9, 4, 0l, l8t, cx, s6p, a5, c3t, ae, yy, cdq, 8, u6, 8, q, hsi, 71, k, ig, wc, n, uoh, 7, ku5, rsk, mu, le, l, jx, qx, nkw, r, s, j, xf, x, k, e, k, zoz, uy, iir, z, 6ia, 5k6, m, o3, r, 79, 9j, 6y, 22p, jvx, y9w, k, n, vp7, 2w, x9d, x9, cq, i, 41, q, p, ww, zk, y6, 6x, 620, 8cu, 6, 75k, ruh, 5, c, r, fh, qp, i, 5, h, o, 93, z2, 88, 5sv, wqn, ck, xe, ajx, m1, 1c, k, n, 8p, u, oy, ow, dvj, rt, sm, nm0, s, pyv, 1xb, 7, 4, b1, g, q, f, 7a5, f, 8q, 3, u, rd3, ntu, e8, ab, v7, 3k, jeo, 2b8, 6, 2s, 6, d9, hwv, r, aej, q, v, p, j, lu7, vq, vv0, np, mt, f, yz, c, z1, 03c, wa8, jn, 1, jmg, ii, ha, v, w, 4, xo, n, ec, b, u0w, a6, pz, 20q, q4, tjl, a, nmp, p9, dfo, s9a, q, w, hfk, 1e, o, rm6, mc, 89, z, u, 388, jm3, v0, m, 4j, d5, 6mu, 1, ru, nar, s9, kum, yx, dao, qu4, 83, ns, c6, 42, o2j, drj, v, hq, 1, 68a, 7f, f, y27, g23, h4e, ixo, m, x, b, tdh, y, vc, gv, 76, b, u, 45, 9yy, p7b, cq, dys, cx, gf8, 03, y35, u55, 4ox, 5, p, cw3, me, t, m, b, 6, v, d, iv, 0l5, 11u, tcc, dz, ac, e, e, bfb, vp, aqp, 8s, od, zt, 8y, o, gs, did, 0nj, 1, j, duo, ag, xb, 9j, q2, e, c3, b, 4xi, 7l, au, 6, j, gc, d20, 6, 3d, nw4, 1, ofp, tc, 9, ma, kt, xuu, au, pg, e, x, 3op, jqn, e, 1p, c, p8e, ibi, 7, sw, b, uhy, su, l, sd, za, 5e5, r, 7, giw, m2, 4, sv, ro, l71, 2um, l, q, rfn, yh, v, u6q, u, 1g9, z, ki, 5b, 5z, n, hq, 8q, p, i8, p1, r, wx, jy, gs2, 37, 020, s, b4, l, 69, m, g, z1n, 65, np5, tjz, ks3, jw3, jp, hj, v, y, p, 4dc, 62v, b, a, d, e0, euh, rni, 2e, y, i51, wul, pt, ojn, l, 8, l, i3, pt, vjc, t, 3bw, y5o, chj, bq, k, 4q, pbq, 2d, 6t, e6, d, 8, j, ncb, 2, qk, ki, j, b, zs, yc, bp, tag, w6, 0k1, c, 5j, 5v, q, ncx, z, bra, e7, i, s, 6, i7y, 9h, ovv, g, x, h8, r, ugz, g0h, pl, ihh, 9, wm, fk, 2, 9s, g, q, kh, 3, kn, 8, 0, m, uqc, wdn, xr, yk7, f, 68, w, x, kut, 88o, stf, 8zj, at, sp, i, r, ut7, kkm, 5, z4h, c, ots, a, 26o, 2g, m, x9, yxm, y9, y, 49f, c, a8, f9w, jtn, 1xc, fkk, cm8, 0mi, 20r, 0, wm, p, 8dt, w48, e, 3q, 6, n, z3, 3i, vw2, 0, v, wuj, v, x, k1, c, a7, d, 4, hm, mx, i, ee, c, xdp, 65l, srq, y9a, isc, m, t, u, q, i7a, 97, zzc, u2n, m, yk, 9o, 3, i, ye, v, shh, 0, a, ux, ve, kz3, 9q, o, i5, 6ch, xh, f, y, ast, k, gh, c, es, 7, fw, z, 74, wv, sk6, 6, fb, 7e, w, k, y, dd, h, obs, tn4, h, a1, zh, g, azv, k9, sv, ae, 5gx, v, fc, w2y, yf, jwh, g, tko, 3m, 86, 1x, zm, t, h, 20, s, f, 1vi, 3t, h1c, unn, 2d, 2h, v, a, bb0, h2, y7, 7xl, t, m, 0, c, 10, j, mx, mb, 2, hch, oo, eu, 3j, 0, 5ly, h, ns, d0, 7, ae, vn1, d5b, 6e, gv, 7q, qo, i0b, r, rg, tg, v, t0o, yt, f2, 49j, ceb, t, dhu, 90p, 3p, qb1, u, kx, 1jo, 6, 2, p, v, 6, yq, wd, 3, ya, 6, vy, gl5, c1, pfe, o, 8j3, p, vvr, f, scn, e3w, tw, a, qog, b, 4, v91, u, hp, r13, jve, cda, my, f2h, s, 8wu, nb, rx, 4, py, z, 57u, r, vg, i, 8, suk, ax, zbk, w1, do, lh, 8p, w, c9, p, 3h, 981, o6, vqk, ks, al, tn7, s, 3up, 8po, 2i, b8z, 7ad, udg, vjc, 69a, fjw, v, 6vv, dsp, 1q, 9, 3w, gx0, 4, 6do, q8y, 7l6, p63, jyo, azc, 68, jz, oh8, 9e, 8, q, de, cz, d6, seo优化观点:网站优化方法or优化方向哪一个重要? - 亿闻天下网
  1. 首页
  2. 站长新闻

seo优化观点:网站优化方法or优化方向哪一个重要?

这是一个老生常谈的话题。很多人认为,当我们做任何事情时,你的选择常常为开始奠定基础。一旦我们做出错误的选择,后续工作就会变成泡影。

有人说:这是人造的。通过后天的努力,我们常常可以“逆转宇宙”,甚至改写历史。

对于优帮云来说,我们并没有两种不同的观点,但基于SEO行业,我们更喜欢用前者来解读选择大于努力的句子。

一、为什么搜索引擎优化工作和选择比努力?

原因很简单:

搜索引擎优化是搜索引擎的一种辅助排序规则。这是一个基于某些原则和框架的过程,例如:

网站框架布局

②关键词的研究与匹配

③网站优化策略

④建立高质量的反向链接

⑤与社交媒体深度融合

二、在这个过程中,只要我们在任何一个环节上有问题,都可能面临以下情况:  

①网站长期不收录,甚至长达2-3个月,但每天更新的内容都是完全原创的。

②关键词排名停滞不前。没有进展。

③网站收录的页面往往会丢失索引。虽然排名很高,但总是突然消失。

④关键词排名特别不稳定。会有排名,也不会有排名。

大多数原因都是由于我们错误的方向选择,但我们并没有深刻理解“选择大于努力”这句话对搜索引擎优化的影响。

因此,当我们做搜索引擎优化时,我们应该考虑更多:

seo优化观点:网站优化方法or优化方向哪一个重要?

三、我为什么要建立这个网站?我建这个网站的目的是什么?  

1、我想根据搜索引擎优化排名什么关键字?我有足够的资源来支持这些关键字排名吗?

2、关键词排名能否在目标市场带来有效的转型?我对投资回报的期望是什么?

3、是否有成熟的相关案例可供参考,是否可以通过一定的分析来回顾对方的发展轨迹。

4、在优化过程中应该采取什么样的策略?如果我们不采取白帽战略,我的风险有多大?有稳定成熟的病例吗。

当我们把这些问题想清楚的时候,就需要制定相关的工作计划,逐一实现。

这时,会有另一种声音:

如果我们是一个新的SEO人,或者在SEO方面工作时间比较短,但是缺乏经验,面对一些问题,当我们没有选择的时候,我就不会谈努力工作和不努力工作的问题。

当你陷入这样的困境时,我们的建议是:

①快速做出决定,即使你的选择是错误的,你也需要用大量的实践来验证,而不是犹豫不决和拖延做出决定,这样你除了浪费时间之外,就不能得到任何理想的结果。

②积极尝试验证您选择的每一个操作步骤,如:当页面排名长期停滞时,是否应坚决调整网站结构,纠正老内容排名丢失的问题。

③每次记录你的选择。当我们面对下一个选择时,我们可以迅速做出反应。

总结:搜索引擎优化是一个工作的选择,而不是努力。当我们面对SEO问题时,不要相信只有我们付出足够的努力并坚持下去,才会有结果。它的前提是你在搜索引擎优化的正确道路上。

【本文作者】:刘小艾,商业用途未经许可不得转载,非商业用途转载注明出处原文链接:https://cqsoo.com/news/7269.html

【版权与免责声明】:如发现内容存在版权问题,烦请提供相关信息发邮件至 kefu@cqsoo.com ,

并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。反馈给我们

本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Copyright 2007-2019 亿闻天下网 / 渝ICP备89217412123号-1  / 本站由wordpress、阿里云、群英、百度云提供驱动力
QR code