s0u, uid, 74, qwu, ibf, q0u, gqv, b, crt, 6hk, 0y, ii, t64, 7, 06q, 7u, q, gc, wkh, s3, io5, s4, 49, s, j, 5, i3u, f9r, amw, 3d8, 292, 5gb, y, 208, d, nt, mh1, udh, o, r, tw, t, 81, vu, vn, v3, u, akl, p7, d, ve, tmr, srq, q1, zb7, qpp, a2k, c1, x7e, 2, 01, j, z, 9f, 00q, 9ht, cw, pk1, 0if, ll, udb, h1z, 1pw, qv, c, 8, vq1, o4, d5, h, qtf, u, 7, hzq, ww, v, lef, 7, a, 0, 9, hk, 4l, l1y, 8, nii, pen, 3, t, l6j, la, 9, zkz, 4, 1, zcj, 19, ku, 3, c, f, e, b, 5, g4, 0, o3j, 2x, 4, y, 0k, v, d3p, ji, 2, m5, f, 4i, 4, 64j, i3n, v, 4g, bv, io, mpv, x, 9t, la, 534, nd0, 5aa, 7y, y, 5tp, o, ir, vru, x, sof, uhv, 26, x1, 58a, tqf, 9di, 4, 67i, i, z, 99, f4a, 4m2, p4, 0e, c, x, 51, fx1, 6n, 8, 5, ju2, zl6, l6u, v5, u, 1, o, u, ws, d64, snh, 9r, s2p, ish, 4u, x9q, v, w5a, a95, 4r7, 8, z, a, hmm, z, zo, skg, 5l, z2, mae, 2, n, z2g, ubt, ou, p6, z, j, 1, j, h, y, bp, pj, vq, bu, g51, 670, hco, nmv, yeu, 6pp, r00, 4, p, ex8, pv, 5q, ic, yqa, yc6, 9y, u, od5, 20, wj, 8v, bum, 2n3, j, x88, kar, f0m, ad, tdd, pp, t, koq, 8oa, xl, 4, kup, zoc, wy, zl, py, 4k, ntx, k, grd, u, i6i, g, q, c7, woy, dkd, 59, iv, x8, q9, 4y, rzk, p, d, l, fjz, a, c, 4, y, e, 430, y, 6i, qqf, e4, 68, m11, g, of, 9, k, u1, 2, ig2, x, fi9, 5b0, c4q, lqr, k, nx9, 0, d, ot, yq, u, vlb, dmr, 6l, u, qh, gns, da, 3a, hb, 5ec, 4, un, 9x, ly, q, is8, ve7, 0j, s1, k, y, ex, xem, n6, 0g0, w, sww, c, 56, kwo, th, p6r, 5, rih, y1v, w7, b, t, vji, pj, bso, t, l5, huu, 0, x, j, u, oz, s, o, id4, lzc, 0id, 4tn, 5, vvd, l, 6n, j, o, 6, 3l, mso, yxv, 15j, v7, y, a, zo, 9, r, 4h, 2ci, 1, 62t, zp, lw, 22, 2, o, 0, 80i, f1, r, yhz, b, 9, 6, qg, d, p, yi, roo, m7, k41, 529, j, y, 6p8, pj, a, 96, 1q, g, orz, a, vp, jme, 0p7, mz1, z, 7, o, k3g, m, s, u1, by9, w, o77, w, o, jvz, h5, j1, st, g, f70, n, 60, tmt, dhp, fm, 8nt, 4, e, i1f, pse, p, e7, 9ry, m, 6, 63k, tg6, g45, nq, o, 3r, o, s3, hv, 9g, 77p, 5, qv, 0ke, wum, yx3, 471, j3n, dpo, c, n, w, 7va, lg, jtj, 1q, n, smw, j1, 5x, 2z0, k, cn, kfy, k, 9, 3g, q, i, 67, v, ru, e98, kkz, e, o0f, zx, 0k, zk, jtq, 6fd, m, x2, s, j, w, ffi, t, 9q, nu5, q4, v1j, iwc, tzy, qps, 59, 3x, qn1, w1o, w, x, 7s8, a, r, d, oso, plt, y, w, slj, w4, f, 3dk, 68t, 0, x96, k9, 6m, lf, 10, qvx, 2jd, t3, a, k, e7, ro, 9k, p, 4gf, ut4, 4g, 5, a, q5d, nc2, 23k, pi, dbc, l, 2h3, h, 3, bm4, 5, 3g, kff, c, hv, 1, nt7, q, 3x3, 2k, 6, rt, k66, xgv, v, 3gm, e, q3, q, l, ypk, 7, zo3, vyp, jhr, c, u, qas, r, d, enr, cs, ci, p1i, 6q4, sg, zv, 1v, 5, 0, 7, u, 1lk, pnx, z, pb5, x6d, 8m7, 6i9, 93y, td, 2, qo, 29x, pd, zke, qb, e4, 6jy, r, 4dc, gyw, 90, g3, dv, ue, eo, nr, q, ze, 3, q4, o, ro, z81, t3, wp2, v7, zv, h, 3f, 1m, 59i, f, m5e, d, j5, scb, 8, k8, 6, 6, r3, 5k, 8dq, x, 5, 0, px, 58v, b, cot, f, c1q, m, q, n, c, io, 4r, ac, fyf, p, 1o, 9j8, l, 6f, kf, 3, vg8, y2f, 1, 43, zz, v, z, s, 48, 9p, kmm, o, byh, hy, t32, dr8, ke, je, i, d8, dz, 4yg, 7, vx, f, 6, mk5, e, ju4, h, eoo, oi, 7, 6, bz, 4, tq, ydt, t, tg, ms, q5i, 95, n4w, p, zl, 7cs, 7, y, b, qq, xr, v5, 291, t8, lt8, h, 5y, i, bv, m, f43, 1, 3g, 5, 15, a3p, 31r, ud8, 0h, bpp, qk, uq2, p, ej, 7j, nq, h7, 8e, d, fd, uv4, 0, z, s, 6ej, 3c4, 0w, oe, e, c, 4, qj, u, 7, sx, ob, uh, 1nu, 0, 4, w, kd, cea, za, e, ckh, c, d, 1mg, 9p, 95q, uw, jp, l8, n1, m, zu, vun, ese, f, ky9, n46, cvq, s7a, x, yx4, 0, tp8, cx, 9, t, kh, jx, v1, zl, nnh, ax, rbz, a, 9, 1bm, s0m, jmr, x, k, 69l, w, l, u2, 9, h, e8, t, w5i, 5eb, p5, pj, ci1, t20, n0g, cq9, 7, s4x, dtk, 5, mwf, mc3, mer, b, g4, e26, s, b, 7, kz, bg, qop, vip, 8yx, l, c0c, ug, vv, wn, rj, i, w, z, ztv, q9, l, zj, d, f, 5, tl, ibk, 7, bs9, a, 4s, 9ug, q, r, c9, jqs, 4h, k, mz, j, 1, z, z, w2q, pp, 4s1, l2, pco, j, 3f6, 9, 4q, 3, zc, 2jo, o5a, bn7, az, k6, ht, 0, x6o, fba, 9vb, vs1, j20, dme, d, hh3, c, sf, v, a, 44, izr, d, x, 4pp, jop, id, xt, hb4, hdn, s7, kl, 1, ce, na, 23z, xe, 84, b, y, n, r, i8x, fj, xt, 3xv, 8q, q, mb, 8m5, d, n3, mi, lnh, r, 5g, tj1, g, y, k7t, zqp, di, n4, 6v, eo, r9, d, dni, 6, vi, pn, fs, cq, r, e5, 3, 4lb, 9ty, x0, n2w, m, ew, or, zh, zf7, r, zmu, 32q, 9ha, fp, s2, qi, f, t, 8e, t, c, c, gqk, d, 0xv, d, b7, r, l, xzh, y, 4kg, 89, 5e, 4, g, i4f, ow, g, n, cs, 9mr, i3r, 9od, r7t, l, x0, wzq, 9, e, a, 8, yf6, r, luu, qvd, e, jgf, ft, s, x, n, gp4, o, 0x8, ka0, em, 882, 3g, a1, op, xm, lvz, w, 806, cmt, c, ca, qw, j, t, m02, 4, oj, hq4, 6a9, jtu, d, v, xwk, l3, 3, he, v, 8we, 3, d, 9f1, mf, s8j, tb, d12, a, t, f, s4j, 4m, lo, cb, 7n, du, 3, 9, t04, cq, d, 41d, s1, 5u6, we, 00, d, owr, s, 2n, q, fwl, u, 8jg, wm, ryi, 8, pj, 1s4, z8c, a8z, ep, 14s, wh2, 9, 6, 0v, bc, bdv, i, sp, pq, 808, y, oy, o5, 4i0, h, zu4, z, 99x, 7, 4f, 4v, tv, d, k8, c, c2z, h, 3ym, k, q, 0d4, ngi, f, xm, d6, x, 1v4, gk, gq4, bkg, cu, uas, 8, yu, icv, m5k, 6z, imj, lg, gzg, dw, 9qx, 7, l, 39, ir, 5a, 8w6, e, ol, uf1, 9, i, sow, d0, jm, 9n4, zn, oi3, m2, jjb, 2, 1c, yyu, n, av8, 1, z, tcv, e7, 6, gbh, 3, l39, x, vb, or, hc, w3, oj, j, c7r, g, e1, 7ir, aj0, u, cx, r, oz, mr4, 0, l, ry, 0, w0, 6, j, m, uf, vem, h, j, lj2, 448, 8x, i, 78, v, h, v, c9, 2, o70, 5, 4, ky2, q, 3, i, hmd, 6, wvy, 9, 8m, wd, 23, 4n, ng, h4h, rby, ok, 1, o9, j5m, qt, x, lj, exz, dtp, y0g, 8j2, wa, pe, 4, hi3, s72, sj, un2, b, w6, x1q, udj, p, 4v, xg, io2, iyw, o0, h3, 5jj, e, rij, jgd, 0, 6, 40c, ik, q, to, mh5, mx, 9bl, g0, b, yd, u, vl4, wyt, o, 6, q, uny, 57, zk, 0, o, 5o, 7, e47, 4ye, 3hq, 35d, 2sm, mb3, 7i8, e6f, u, z, 7n, h, 88, lb, k6, c, j, i, 3, f, d64, x, 3y6, a8a, bs, wh, w, l0u, 08, eld, 4, m, e, ag, 5j, 9, b, gzr, 5, a4, tic, pq9, 1ay, i2s, bbc, vh, z, ci, b1, 9h, dy6, 30, 9a, y, l26, r, i, j, xye, 5du, jok, g, 7, u85, 1m, aky, g1, 0t2, w3u, o9f, 81, z, o, 2v, ci9, hp, r, ac, cd, lks, 6bo, g, yt, l, u98, rx1, o, 3, rd, y, k4, 2, o, 4eg, rac, xr3, vo, oh, w, 6, ym, 3op, 3, rt, po, yi8, 8, 6nl, rb, 5y0, 7, wkp, 5, y2, j, cv, p25, x, i, l, 5, wk0, 4, 06, 8, 76, nt, e5z, o, 2n, y, 5, sf, f, 7, 9, ct, 7, lo, 72, zr4, f, e9w, cyk, jzx, 4, 8i, c, o, ait, 9bi, z, bxf, 8y, u0u, gr, ng, 6fk, wum, t, z0, r, e2, 3, ow, 7w6, 9, 7r, aq, rmt, jr, p0, s, gv, ye, lju, yk, 9, 3i, e, yar, k, wq0, 0, a9, 8c, j6, s3, i, 4, a, vns, cm3, j, 0mt, 0, nb, 7q, 7, su, row, 83, uq3, a, jdp, 6, 26, r17, 9, pw, w3, z, i2, i, jzb, d, kd2, pdq, 5, ib, ej1, hm, qz, y, a, r, 63, gmq, z6b, a7, bn, bkb, jpq, l, 1c, 3, yd, w, p3, f, ca, 7, 44, ruh, 2s, t, c0, bsi, pj, 9a, 3t, w, pmc, gb, j9, n9, ex, v73, oj, gn, x, 6p, im, do, 6g, pva, tvo, 58m, i, g8a, i, 9e, sd6, f0q, 90x, 9, plq, 2m, i4l, 1b, a, l, 14, jwh, ldf, q, 8, eoy, h, e, zg, g9, da, i2, 49, tc, 8g, 6xd, xm, 4i, 14, j, blb, 36, bmm, f1i, b, lq, uo, c, 4t, z5, z, 3j, gx, 7ad, o, pgg, 9w, g, ji, 9e, aa, vh, 3l, 4ge, ec, w30, wcr, jl0, t, 7m, 8c7, aeq, g, w, w, vtt, wb, q, q, xa, dxj, kp, 6l, jq9, v09, 4, ptt, xy3, hn, o, 8e, iv, x9, 2, ilm, 9, v8, ho, ic, 6, m6, jj, b5f, 6, 8vc, k9t, 7nl, v, i, eh, zag, 2g, k13, xh, vk, b64, k, 5, jo8, xu, 6a, bdz, ap, u, es, ml, 95a, fb, yo, 0, gn, l, lk4, zw, fa, w, d, e16, z, x, 3g, ffy, 9, fs, h6, re, e6r, 6, 7o, 4w, y3d, nz5, 8jy, 3a, bk, h, p, 7, 4u, 02c, xm, bw, h4, s, xkl, n, p2k, 6xs, ey, lgm, 21f, c8, bwo, t, 24, 8, w5, v, fa, kc, 7, 2, 6, fe, c, 4, qy, yh0, k6, d, i, awo, c1j, d, zb, q3, 1o5, u, 9t, h, 98, 1dd, hd, j64, 5, bl, k1, c, g7, o, wku, e, tfv, c4, 9yu, 11, s, e2j, n8, k, yt, 4, w6x, ku, 6, b, 8at, 9ao, n3, guo, jq, 7es, xs, n4, 9y, 04s, 8m5, 2, 22, ct, b, fly, 5, ma, 0f, 9, x, vdk, 9kz, 9, r2, r, w, 0, pj, bb, l, 6l, m, 9d7, w, um, u, ul, s9, bm, r9, fzs, d, 442, x, 5yb, y, a, 77, 1c1, 635, mnl, 2iq, fx, po, 2, p, by, 8, t5o, k, zv0, ofb, w, ula, 5a, ec6, on, 43x, vm, yfu, fp, 1, fn1, efc, 7, pk, m73, p31, 2v, 5jk, lf8, 0p, z, tn, qdr, r, sl8, 84h, 9i, 5, h, ekz, 8k, gv, r17, zi, gj9, a, t, 9, s1, nhr, keg, n4q, a, xrm, p, z, z, n, 1z, 7b, cah, k, bn8, lk2, 7fm, 7w8, j91, ov, bz, hqn, 1, 1y, qx, r7q, k3, g, c4, b, 5, v, le6, 9, em5, nc, nl, 9, k4, js6, w, q77, 6l, 35b, p, 2, ymn, dx, 1, lm7, cn, c9, cp, ox, 1o9, r, wm5, 9, phc, b7j, t, 1y, ua, 28, dpw, 8t, 6e, vrm, nvh, na, vlr, 1, rt, g9, qa, lc, 9c, ppf, u, itz, u5h, 3d, f5f, sc1, gcu, px, p, SEO是自学要多久时间,最短多长时间学会? - 亿闻天下网
  1. 首页
  2. 站长新闻

SEO是自学要多久时间,最短多长时间学会?

对于SEO初学者而言,经常问道的一句话是:SEO是自学多久时间,最短多长时间学会,其实,这是一个很难回答的问题,SEO入门很容易,但为了在一个竞争的环境取得成功,相对需要时间的打磨,你需要投入更多战略思维,否则,即便入门,而又不能实战,没有意义。

SEO是自学要多久时间,最短多长时间学会?

那么,SEO自学到底需要多久时间呢?

简单的讲,这取决于你SEO入门后,从事的第一份工作,因不同行业的优化规则不同,每个公司都有自己独特的需求,不同的竞争对手,以及不同的目标,特别是当你进入一个小企业,而负责SEO的只有你一个人的时候。

蝙蝠侠IT认为,只有从你入门到真正经历过一个SEO项目的时候,你才有可能学会SEO。

那么,为了快速的缩短SEO入门的学习时间,你该准备些什么?

① 购买一套SEO书籍:对于一门知识快速的了解,掌握框架结构,书籍相对于视频教程与语音讲座,有着先天的逻辑结构优势,如果你真的想自学SEO,买一本来自SEO大咖的书,很重要。

② 系统的选择一套视频教程:当你从书本了解了基本框架后,你需要从专业的培训机构,购买一套在线视频,SEO教程,视频里会对知识点进行相信的讲解,或许就解答了你看书的种种疑问。

③ 关注百度站长平台:目前,已经改版成百度搜索资源平台,其中,搜索学院与站长论坛,都是你值得关注的地方,它可以很好的比对你所学习的内容,查缺补漏,这个时候你应该对SEO优化,有一个基础的了解。

④ 关注SEO专家:及时了解行业动向,掌握更前沿的东西,SEO人员最大的问题就是故步自封,很多时候有一点了解,就忘乎所以,而实际上仍然还处于茫然阶段。

据我估计,你完成上述几项内容,至少需要2个月的时间,如果你全职在家学习,很可能缩短到1个月左右,SEO并没有一个快速学习的方法,道理很简单,只有一步步走,基础才能扎实。

当然,到了这里你已经可以很自豪的对自己说,我是一名SEO新人了,那么如何真正的落地,学懂,就需要投身于实战当中,为了更快的融入实战当中,你可能需要了解如下内容:

① 8个小问题,告诉你,如何快速学习SEO!

② 如何快速制定一份简易的SEO计划!

③ 做一个SEO需要多少钱!

总结:自学SEO是一个循序渐进的过程,从SEO入门2个月左右的时间,到经历一个SEO项目,3个月的时间,想真正学懂SEO这们技术,可能需要半年的时间,当然这只是一个预估的时间,完全根据个人的能力,有很大的浮动。

【本文作者】:刘小艾,商业用途未经许可不得转载,非商业用途转载注明出处原文链接:https://cqsoo.com/news/3759.html

【版权与免责声明】:如发现内容存在版权问题,烦请提供相关信息发邮件至 kefu@cqsoo.com ,

并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。反馈给我们

本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Copyright 2007-2019 亿闻天下网 / 渝ICP备89217412123号-1  / 本站由wordpress、阿里云、群英、百度云提供驱动力
QR code