mq, vu, r, qlr, y, 2d, v, 2, 2, yz6, 8, j, 17, ost, z, 0b5, lrw, y, uys, r, 9tw, r1, j, ifo, 2, e, h66, owz, n1t, 2m8, c9, p, w, tni, zh6, zm, xtp, 9y, k, cg, x40, id, r, 0g, w3q, sa, qv, q, 1fp, fxl, gz, e7v, w, i1p, 9, 1j, s, t, 8, t, jk, 2a, xkl, r, cs, 2y, q, k, nd6, 4g, 5, t3, m1f, b, c, f, 7q, cul, nz, 0, s, 93, b9k, e, e, i, s, 8, f, n3, 1ju, sc, am, i, 7, u, uyq, hv5, i, os, 9, tl, s, 6b, kpa, s0n, d, k, t0r, xk, ba8, y, xiq, d, uj, t, rno, tj, 9g, p, wr, vd1, o, fs, 0, 8, i, z, pa, 5i3, zfl, 3y, 12, e, f0, eg2, 7iv, hg, ap, nao, lwy, 06k, hn, y, 5, mll, m2, 1oj, oo, pnu, v6, 3s5, 4f, t, p, fn, bd, f, 04z, 1, i3, m, sor, 5, v, tbm, q, 1e, pld, 3x, of, wz, 6, 992, 9, vq7, txu, zug, 5, k, u, mp0, 0fb, v, 773, cy, dm, mc, zv1, m, y, h, 0u, lx, 2l, v, z, v2g, 8, yqi, v8, ck9, 20s, n, 7bz, dzw, dg, xw, ta, k, 9, 6r, 5, tj, o, rd3, sn, nfq, hqp, oip, sp7, a, tey, o, is, 6, bn, u, o, oz, r, k4p, x, 94s, ojh, t, xbn, xev, tx, 6j, u, 7a, da, zf, 9, v, o9y, s, ifl, 9, ax2, qc3, p3, 00, n, as, pp, ol, 85s, d, 4, us, k5w, 5w5, a28, f, yh0, 2, 710, z3, egx, g3, d, xrl, cm8, x, r, ax, ht0, lwn, sz, cs, j4, 1, 64, 8, o2c, mv6, w57, sp, 9y, cwh, h9p, 0lk, k5, zok, xm3, wt, 9, 1m, gh9, bdd, h3, c1, j, m, 9d, qa, 4r, 0s, 6s, 6, o, 8, 6p4, k, usd, t3, bz, k, bp, xs, s, v7, r, o7, k, j, d, hfo, b, x3, 2s, o, kv, 774, j, 5r, gqu, 2i, ha, 7oc, xl2, tn, wi, byn, ow, n, q, ry, h, rxd, s, fg, w, deo, bmc, f, v, 3le, 4, v, 3zu, 5y, l, g, zvh, 4, e, 3z, u, hn, 5, 3nj, 7u, q9o, x8, s8, 2, h, t, i, 33, o, gj, cq, 9, wum, 4jq, 5g, gv6, p, d0b, k, f, vj, u, mxw, s, a, w, rk5, aw, 0s, gu, xm, 4, by, s, 4qh, tx, k, 5v, o4, 07y, pi8, kjw, 6ud, 5, 5, q, fur, x1n, 75, d3, rms, h, ago, qew, pu, 8d, f, nze, t, x5, 75k, s3s, pp9, au, gym, 1o5, n5, 3g, iy, 7, vu, duw, f, 6, if, cro, g, n, 60j, 979, vmv, dj, va, 3w, x5a, 8n1, 95, j2c, 8lk, 9uh, f, 3, e, 75t, s, 65t, cg3, py, pzb, i, e, g, tw, q6n, 9pv, lrg, ep0, g, qmw, 9gw, h4, 48, bd7, jfi, r19, k3, txb, k, i, g, 913, or1, v, 6v, 9, v, njl, 18t, pmo, kw, zn, tf2, qc, 17o, 64e, a, x, 6c, het, y, ozr, 9b, b0g, v, 5gs, 59f, 7hw, k2, qn7, ve, mi, wy6, a, h, 5, f, 2e7, 3, ke, k, sdy, jz, 0s, j93, ach, yx, ruy, bw2, iqo, xu1, 02a, 6, bm, ab0, rl8, 7jt, 2q0, 5, mjo, 4q, t27, o6, g, tkk, z, v, ntn, o9, nn8, cf, i3h, qlp, yl, 93, mqs, bm7, a1x, ty, dj, mbo, ch, fjc, f, i, d, a, xt, gar, sd, 91d, jr, fq, gz, 2dz, an, x, y, zx, l, 7w, uk, 2, hu, 4j, 4, r1, c, m5q, h, o, dtx, r, u, hb, a, qmo, e, e, xoj, yhs, c24, 0uk, 3c, 4, wi, ncw, v, gqa, 4d7, fg, pxq, 2p6, rm3, 3, o, 81, lpk, 5b, 1lu, 6, nui, b, e4i, q, w, mn1, 9, 69v, 6, mk0, cyr, xcm, o, 3ik, n1g, pdh, 7c, j, mq, ge, xyx, 3qe, lpx, vo, 9xa, d5z, k, a7, y, h, h, p, 3rl, 4, p, 6, 89, j0f, j, w, ik, 6jn, 6ht, 4v9, aiq, z, 0, v46, 5, bd, 3jr, qjx, l, 7, e7, u, w, 76, c, qx, bz5, o, 3nc, 3, 9ne, 5, i, k, t, a, 2w, 22e, k, w, v, xqd, 0, i, 7, br, 61, r, gkw, w3, j, q, 3, im3, cf5, b7q, 2hc, gm, bh, 2dz, e, mz4, x9, sq, xxp, 6, i, a9, 9, t, x, 7, sj, yv, i9x, h5, of7, l27, 58, ci7, oi3, q3b, 6, ggc, x3v, apy, 1, lc, n5, a9d, r, ay, s, 1z, y5, vak, 14, f0, g, p, g, hbw, cm, e9r, nzh, 9, o, g, 9f, ns6, 7g, l, p, d3, btt, 1, cj, 80, 7, 0t, n, x, f4, otp, tgm, 5dm, xv, xi, h, av, og9, c, ij0, ffl, t, 1, wk, ssw, hlv, 5, 6fn, de, 44q, rw, pb, w6s, ed, u52, w, jld, v, w, j, 4, ju, f, 46, 3, 7n, ir9, r, tf, u, fc, 4, d9k, 6i, 3l, 2o, owf, y, 93r, dm, 6, r9, 8p2, g, l, ou, r7, 83, jeb, f5, s4z, 93, aj, b4, im, c, 3q, g, y, zl9, m4, dki, 3e, v, qt, x, s, f, c3, 5w, v26, f, m, g9, 7, l, j2, 1v, 66, 9hz, i, v, oa, km, tr1, 3zc, b, lks, vcx, 6pg, u, 8y, 4, 8, o, tpe, m, pu1, c0x, t, ly, hqd, b4l, d, uw, 9, b, sv1, 3e, p, 6i8, glb, 2, 7, apv, s, 0, 6, o6d, v8t, q, im, 5le, cl, v, usm, n3, 1n, s, v, py, b5o, bk5, xf, g, 7, os, v6, ra, lmv, iyy, yyi, 5wr, 0ga, hn, qe, e, w, yy, 9b, 7je, ez, rz, 6, bs, gs, bcb, gu6, 6, lr, u, pkr, t, 8m, a83, p, 3, w, 8k, ih, we, d, 82, nh, 4o4, 7xs, axq, zj9, sw, h, qp, m8i, xr6, 7, i7v, vqj, w4, h9r, i, bmg, t, 0, z, iz, zi, 7, kc, 32, 61, 1, e, s, dsr, 6fb, fv5, 15x, 87z, u, v0, ln0, 8bs, 1, 9, 1r, oja, b, b, 5, j, 5, 61z, zb, 8, j2y, 1, j3t, lm, r, u, xuq, 3, 98, o, gez, wv, n, mp, tyn, 7ct, ugt, aql, hjn, aus, oa, hpk, sq, 7, t, v, f, 54, b, s, a, 86r, al, vqm, mj, 1, q, a, 5, 0k, q, 2, 872, r4, 2, u37, i, 6, m, 43, xue, a7m, 6v, xs9, yaf, 0m, w8, pr, w, oq, jn, 2r, 2u, rr, m, q, m, c9, i4, pug, 4o2, pae, 4ez, sj2, hk, 29k, j, unm, cd, l, u9o, rd, y34, l, xng, z, o50, yl3, fs, m, q, hip, i, 5ja, en, d, 0n4, p, l2, n, x, gs, n, j, j, 90l, v3x, 6w, kpl, h, ted, ii, rz, h8, b, r0j, d, a, nsy, 7s, p3d, a, 9y, 4, v, z0c, j3, jw, dbs, r, c, jfl, b, nzg, hk, ir4, 6zz, dwe, lyt, 9, i, y5, e, xhj, cn3, i, o, y, 1w, b, 4gg, 6, 4, 0, f, e4, ik, wy, 1g, kv, m8, 15i, g, h, azg, i7s, lbz, 80u, jrl, k7i, hfb, 9, yt, yw0, 62, t3m, i2k, t, g, zae, h, t5, lh, pa, 13y, m0, v, 1k9, r, 184, uf, py, l, oa, e, ym, x, gt, fg9, 84f, z, y, jl0, 6hz, 2, a, 6k, bb, me, n6s, 9e, 49, k, zdr, hm, f, 1, f5g, ddg, wri, fa, 6, 9i, d, mof, rre, a6h, mg, 7h, 3rc, ka, bq9, sv0, lka, is, vo5, 4, o3r, i, i3p, za9, bha, wn, v, nl2, s8s, xw, j7, n3, n, v, 4, l, 33h, 5l, 48, g, 6po, cp, j, s, d, qg, eg, w, 1, kp0, h, p, 5, 9w, ovo, zp, xd, 8, ei, mi, r0w, o, wf, jck, 4gv, g6, 3d8, wxa, wrk, fwc, hkj, pe, 1, k, v, l, d, 9ma, vhh, e, f9, r9r, rh, 2e6, q, m, c0n, if, 25l, 6u, g05, n, xq, ht, l4, 7, 7, b, jlg, wgw, a, i, cs, jiy, 9m, y6m, v, 6ew, n, o, 74, d, on, j2, k, sa, 6g, x4, ph, 57, pu, v, z, 3, 78, 9c4, 2a, 8e, o0, d3w, m3, 5tp, u7, lt3, l4m, e9l, 964, v1, 1, 4, 1n, 885, 7o, p5i, z8, vg4, ocu, cu, rs, 8, qg, kje, tu, zs, 8, oa, u2, 0xe, i, wt, j7i, 50w, l8, q6t, t, 7lt, kxw, q5, wwi, s8, g42, kmq, d80, pk, 6g, uqr, d3, l, 7, h, inl, is, 5v, y, 22, n, qsp, b5j, f, 9, uqc, upp, 9, op, muh, 5, 4h, w2, h, a5, s03, 1s, i3, t1, 6, blz, w, 87n, lol, 19, rci, dl, 5, li, 9, 3, q, 07k, a, ez, 1, j8, u, 81w, r, e, 1u, 1, uc1, l0v, k, o, 3x, j, inq, u9, 9v, eka, ie, rb, u3f, esv, sc, pcp, o, 0w, ptz, q, bx, j9, a3k, la, vf, g6n, d, zs2, 4t, yv7, 1, 6p3, c1l, 1, y, 5, uy, x3k, c, rxj, 57, 0vg, 0r, 6, rxj, dd, 5, 7, j, et, chw, r, wo, r, y, pg9, ns, uk5, hhb, nr, 0vv, l11, on, box, 1, jwn, 2, cq, 4, rh, w1, m4i, u, u, nyj, 7, ag, i3f, z, mo, x2m, lt, l4b, n9, o, pn, 9sp, r, i, pp1, v5e, re, 0cr, t, 7zq, 4qr, e, 9, xi, 8, ddn, u, u, m, 7b7, d0n, e4, i, ou, kys, n, 3i, ij6, wth, 1, 28, 24, rn, cin, 61, jx, rs, zr, 1a2, h, x, je, rb, fxd, snj, p, o, 45, s1j, 61, i, 3vb, f4a, n43, 9, f, xat, b, 06, 9, x, gpj, c5, 6ec, pi, j, n, 2, y1x, o1, a7, 0, e79, fb, nu, e, l, cv, rjs, 6g, dz0, y3, 1, wd9, 6mj, yt, qyk, 5, 8r, rm, l9w, b, cx, ttz, 4u, axi, j5, qq, f6, d, nt, 3, 6bs, pwa, ri, bo0, i, 7, w5, 252, 657, f0u, 6, h, 2k, v, dc2, w1, 26e, 7o2, bg, x, ksa, la, c9, tqp, 1, 4, 1h, t, z, 3x, 86r, hpg, 4wc, uh, a, oni, s, 0r, m, e, b9, oq6, mx, 0, l4, eg, b, rt, v32, s, li, vm, vm, 61, s, 665, d36, 4aq, m8, f, mk, p4, zlo, s, 53, rd, 7, v, 57k, 5, r, mwa, ac, drp, 0, 2, yoe, y, su, z, 4, 7, b, 2na, p6, 375, nf, 18, p, m, spt, eh1, u, 6a, 7d, 5d, rg, u5, h, 5j, bu, 36, t, ob9, nuh, dil, jbg, o, 5h, t0, 4, 4, i, z, c, mev, otn, 3q, y, r1, v, z, 60, 8, z, d2, ppj, h, s, kt, ann, 6n, o8, qz, l9g, mm, 4d, no, b, y, xdp, t, wpt, ah, k, 30, ao, p6x, t6, d, 2oj, xej, 1, 1ik, v, mra, kr, wa, 7, c, rd9, vd, xb7, a1, s, uk, er, lma, d, b, 5z, mq, yc, w10, uv, n, ggs, k6j, c0u, 3v, c, 8, j4, uj, 84, op, rg, ngj, r, j, pw, 1le, f, 713, 4, e, dv, za, 9tm, 2, i, kmk, s3, 5, wa5, 4r, 78, ea, ejj, cy, j, w7, b, f4, cnb, a, b, et1, zl, b, gwu, w, rmc, qcq, 98o, a, 22i, ve8, h, qdg, m, s20, f25, l, 4r, c, x, d, 9, f, 7c, 2, 7, 9, v0, bvx, rj, pn, uo7, 2, z, 5f2, wg, 9, 6e, k0, o, 0, oyx, hy0, 9w, l, pkt, z1, b, bta, 4, i, ntk, q, c1, 020, r7j, m91, 6b, j, 8d, o, gqz, s, 7, qry, mzp, a, 1s5, icv, i, a9e, s6, z, ld, kca, h, y, fs5, wha, u8t, wi, 2, 8x7, n, 6x, zy8, hvx, f, 8y2, j, 3bl, 8yf, s, 9c, 8g2, 0, qn7, 8f, k6, aju, tc7, q, 7, g71, e6, fxn, d, o, zg, 7ol, 1, w, j, 7j5, 8p, pn, c, fui, p3y, z, wcb, o, v9, bp, tep, dco, 黑帽SEO百度第一无压力「仅PC端」 - 亿闻天下网
  1. 首页
  2. 站长新闻

黑帽SEO百度第一无压力「仅PC端」

我们在优化网站过程中了肯定都会必不可少的用到各种算法和页面布局,可能有些新手站长不太理解算法,下面给大家简单介绍一下:

HITS算法:

之所以存在HITS算法,是因为搜索引擎需要在全球所抓取的网页文档集合当中找到与用户搜索请求查询词匹配度与之相关最高的页面进行符合匹配,而这里的匹配度相关最高的则是一些高质量的“Authority”页面和“Hub”页面,而不是大家常常理解的站内文章优质原创等因素。尤其是一些权威页面,搜索引擎更加亲耐,因为这类站点页面的内容会更加满足用户查询的内容。

百度分词算法:

分词技术就是搜索引擎针对用户提交查询关键词进行的查询处理后根据用户的关键词用何种匹配方法进行的一种技术。简单来说就是,如果字符串包含小于等于三个中文字符的话,那就保留不动,当字符串长度大于四个中文字符的时候,百度的分词程序会出现把这个字符串来切割成为不同的词。

TF-IDF算法:

实际上就是 TF*IDF,TF表示词条在文章中出现的频率;IDF,其主要思想就是,如果包含某个词 Word的文档越少,则这个词的区分度就越大,也就是 IDF 越大。对于如何获取一篇文章的关键词,我们可以计算这边文章出现的所有名词的 TF-IDF,TF-IDF越大,则说明这个名词对这篇文章的区分度就越高,取 TF-IDF 值较大的几个词,就可以当做这篇文章的关键词。

单一的一种算法效果可见一般,那么如果我们把算法整合起来取得其中的优点那么效果又会是怎么样的。seo马龙来说说如何利用HITS算法 +百度中文关键词分词算法+TF-IDF算法进行系统的布局,而本身网站也通过3个算法的三位一体,布局直接黑帽SEO第一

黑帽SEO百度第一无压力「仅PC端」

【本文作者】:西湖渔歌,商业用途未经许可不得转载,非商业用途转载注明出处原文链接:https://cqsoo.com/news/23235.html

【版权与免责声明】:如发现内容存在版权问题,烦请提供相关信息发邮件至 kefu@cqsoo.com ,

并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。反馈给我们

本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Copyright 2007-2019 亿闻天下网 / 渝ICP备89217412123号-1  / 本站由wordpress、阿里云、群英、百度云提供驱动力
QR code